TRÚC NGUYÊN


Nhịp Sống Xuân

Xuân sang vạn vật trổi mầm xanh,
Nụ thắm hương thơm trĩu lộc cành
Nắng sớm bên thềm hoa động gió
Chùa thiêng cạnh núi mõ hồi canh
Vườn thiền tịch tĩnh trăng soi cỏ
Ngõ đạo yên bình trúc điểm tranh
Chuông vẳng trầm xông xua ảo mộng
Đường thi xướng-hoạ, ảnh treo mành!

 
California, 12-02-2019  
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên