TRÚC NGUYÊN
 

 
Niềm Vui Năm Mới
(Khai bút đầu năm)
 
Xuân về khắp chốn rộn tin vui
Mở cửa mừng Xuân rạng ánh cười 
Phú quý Xuân sang nguồn cội thắm
Vinh hoa Tết đến nghĩa tình tươi
Muôn nhà lộc nở tài thêm phát
Vạn nẻo chồi đơm đức mãi soi
Đón Tết mừng xuân tràn phúc hạnh
Tinh anh tiếp nối tuệ tâm ngời 
 
California, 01-01-2020


 
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên