TRÚC NGUYÊN


Pháp Nhũ Chiều Đông

Tuôn dòng pháp nhũ lúc chiều Đông
Núi biếc vườn hoa sắc ửng hồng
Gôm ý quay về nơi thực tại
Bỏ tâm rong ruổi chốn ngoan không
Soi đèn Bát Nhã soi mê lối
Rưới nước Từ Bi rưới tỉnh dòng
Pháp nhũ mang về thơm suối ngọt
Tăng nhân tĩnh tại giữ lòng trong...!

Ngắm Thư Pháp

Thư pháp bên song lộng gió mây
Từng con chữ nhỏ hoá rồng bay
Lời ghi cội NGHĨA ươm hương ngát
Ý khắc lòng NHÂN chuyển nghiệp gầy
Lối đạo lan truyền vui khắp nẻo
Đường hoa bừng nở thắm ngàn Tây
Muôn duyên gội sạch trần ai khổ
Nét bút thiền thi NHÂN NGHĨA đầy...!

California, 10-12-2020
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên