TRÚC NGUYÊN


Quay Về 

 

Lãng tử quay về tựa đức nhân,

Để đời tươi sáng chuyển duyên trần!

Thanh thiên vạn thuở trăng ngà hiện

Cổ tự bao đời chuông diệu ngân

Nhiếp niệm tâm thành tan ảo mộng

Hồi đầu chí quyết tỏ huyền xuân

Lắng nghe vạn vật hoà âm điệu...!

Xứ xứ yên bình theo bước chân.

California, 21-03-2019

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên