TRÚC NGUYÊN

 

Tháng Bảy Mùa Báo Hiếu

 

Tháng bảy thu về lá rụng rơi,

Gợi niềm con thảo, hiếu vun bồi.

Vu Lan nhớ mẹ cài hoa áo,

Báo Hiếu thương cha niệm nghĩa lời.

Chín chữ cù lao luôn khắc cốt,

Ba năm nhũ bộ mãi gìn môi.

Thâm ân báo đáp tròn tâm hạnh,

Hiếu nghĩa chu toàn vang khắp nơi...!

 

California, 17-08-2018

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên