TRÚC NGUYÊN

(Dịch Thơ Nguyễn Du)


Nguyên tác:

昇龍其一

傘嶺瀘江歲歲同,
白頭猶得見昇龍。
千年巨室成官道,
一片新城沒故宮。
相識美人看抱子,
同遊俠少盡成翁。
關心一夜苦無睡,
短笛聲聲明月中。

阮 攸

Phiên âm:

Thăng Long kỳ 1


Tản lĩnh Lô giang tuế tuế đồng,
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long.
Thiên niên cự thất thành quan đạo,
Nhất phiến tân thành một cố cung.
Tương thức mỹ nhân khan bão tử,
Ðồng du hiệp thiếu tẫn thành ông.
Quan tâm nhất dạ khổ vô thuỵ,
Ðoản địch thanh thanh minh nguyệt trung.

Nguyễn Du

Phỏng dịch

Trúc Nguyên (Thích Chúc Hiền)

Thăng Long Kỳ 1

Núi Tản sông Lô tuổi tuổi đồng
Tóc phơ còn được thấy Thăng Long
Ngàn năm nhà lớn thành quan lộ
Một phiến thành tân mất cố cung
Thiếu nữ thuở xưa giờ ẳm trẻ
Nhi nam ngày nọ nay thành ông
Suốt đêm không ngủ lòng lao lự
Tiếng sáo dặt dìu trăng sáng trong...!

California, Mùa An Cư-2020


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên