TRÚC NGUYÊN
 
Thu Cảm
 
Thu về cúc nở nắng hồng lan
Gió lộng vươn im lá rụng vàng 
Trúc vẫy cành lay chim sẻ gọi
Chuông ngân tiếng vọng sắc cờ đan 
Thành xưa mấy thuở hưng rồi phế
Phố cổ bao thu thạnh lại tàn 
Thế sự thăng trầm vinh lẫn nhục
Trò đời dâu bể xót tâm can!
 
Cảnh Thu
 
Điềm nhiên nhẹ bước dưới thu hồng 
Phố xá thanh bình tươm sắc phong
Thắm đẹp muôn nơi, mây quyện núi
An yên khắp chốn, sóng vờn sông
Vườn thiền cỏ biếc tươi như ngọc 
Lối đạo hoa xinh đẹp tựa lòng 
Rảo bước ta về nghe suối nhạc
Dọc hàng thông đứng bóng in trong.
 
California, 16-12-2020
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên