TRÚC NGUYÊN
 
 

Từ Đức Hoài Cảm

 

Cổ thụ tàng che rợp đất thiền,

Đức Từ rạng chiếu ánh trăng nghiêng.

Tăng đường tĩnh mịch Tăng thân tịnh,

Phật điện trang nghiêm, Phật tượng  thiêng.

Quán niệm, tu tâm truyền đạo mạch,

Hành thiền, niệm Phật kết tâm duyên.

Đường lên cõi Phật ngời hoa giác,

Thức bổn hoàn nguyên vẹn ước nguyền...!


 

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên