TRÚC NGUYÊN

 
Xuân Tuệ
Khai bút đầu năm

Niệm Phật tham thiền nghiệp chuyển lay,
Niềm vui trí tuệ hiển chan đầy
Hương hoa kính ý cung minh đến
Lễ nhạc thành tâm đón thiện lai
Pháp ngữ thường tuyên huyền đạo hiện
Thiền ngôn mãi thuyết chân tâm bày
Xuân về thắm đẹp miền nhân thế
Tết đến trang thờ rực rỡ mai.


California, Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi-2019
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cảm đề )


 
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên