TRÚC TÂM


Tự Sự Tuổi 75

Canh Tí xuân này đón bảy nhăm
Tâm hồn vẫn sáng nét trăng rằm
Thường xuyên thăm thú như tàu lượn
Liên tục giao lưu tựa kén tằm
Thi hữu tri âm tình bốn biển
Gia đình đầm ấm nghĩa trăm năm
Bề ngoài phong độ lầm còn trẻ
Nội thất khác gì tuổi ngót trăm.

Mừng sinh nhật Bạn

Canh Tý mừng huynh tuổi tám ba.
Bạn thơ tứ hải tới thăm nhà.
Ông bà hạnh phúc, tươi hòe quế.
Con cháu sum vầy, chúc thọ đa.
Bát thập phu thê thân vẫn dẻo.
Bách niên giai lão trí chưa già.
Chúa Xuân ban tặng dư tài lộc.
Ấm áp gia phong cảnh thái hòa. 
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Tâm