VINH HỒ
 

Tháng Mười Mẹ Dắt Trâu Đi Cày
 

Tháng mười, mẹ dắt trâu qua sông
Ruộng nẫy, phùn bay buốt cả lòng.
Chân đạp nhả cày, la dí thá
Trâu nghe lời mẹ, bước song song.
Vì con, mẹ bán mặt cho đất (1)
Thương mẹ, lúa đơm bông sáng đồng.
Khốn nỗi phồn hoa con chối mẹ! (2)
Mái nghèo, đêm quạnh, ngọn đèn chong. 

13/7/2019
(1) Mượn ý câu thành ngữ: "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.": Ý nói còng lưng làm lụng vất vả ngoài mưa nắng.

(2) Mượn chữ "chối" trong Kinh Thánh - Lu-ca 22:34:
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta.


Kẽo Kẹt Võng Buồn
 

Kẽo kẹt võng buồn dưới mái tranh 
"Năm canh chầy thức đủ năm canh" *
Chày kình gõ nhịp vang Thiên Bửu
Đại bác ru đêm vọng Bến Gành.
Biền biệt lao tù con vắng bố
Miệt mài binh lửa em xa anh.  
Gió thu thương cảm niềm cô tịch
Đưa đẩy cành tre lạt dỗ dành. 

Orlando 
20/7/2019

* Mượn câu ca dao: 
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ 
Năm canh chầy thức đủ năm năm.

 

Hiếu Thảo
Đứng Đầu Trong Bách Hạnh 

 

Một trăm chữ hạnh, đạo làm con
Hiếu thảo đứng đầu kinh sử còn. 
Chẳng hiểu vì sao nay lạnh nhạt?
Và do đâu lẽ đạo phai mòn?
Nhọc nhằn suốt kiếp cha gầy guộc 
Lao khổ cả đời mẹ héo hon. 
Lai láng biển hồ tình phụ mẫu
Nhưng rồi cái kết quả bồ hòn!

13/7/2019
-Hiếu: là phụng dưỡng, thờ kính cha mẹ khi còn sống cũng như sau khi chết.

-Cổ nhân có câu: 
Thiên địa tứ thời, xuân tại thủ 
Nhân sinh bách hạnh, hiếu vi tiên.
Tạm dịch: 
Trời đất bốn mùa, xuân đứng đầu.
Người đời trăm hạnh, hiếu làm trước.

 

Mẹ Cha
Là Bụt Ở Trong Nhà

Tu ở đâu bằng tu tại gia
Thờ cha kính mẹ, Bụt trong nhà. *
Mênh mông trời đất tình yêu mẹ
Lai láng biển hồ công đức cha. 
Đi khắp luân hồi muôn thế giới 
Tìm trong vũ trụ vạn thiên hà. 
Chẳng ai quảng đại và cao thượng
Tốt với con bằng mẹ với cha.

17/7/2019
* Mượn ý 2 câu ca dao:
-Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha, kính mẹ ấy là chân tu. 

-Cha già là Phật Thích-Ca
Mẹ già đích thị Phật bà Quan-Âm.

 

 


  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ