VINH HỒ 

Xuân Bính Tuất Cảm Tác

(Thơ dzui)

Thế gian lắm kẻ bán luôn Trời

Cầm thú, nhưng tôn trọng luật chơi.

Gà tía đợi Giao thừa xuống ghế

Chó vàng chờ Mùng một lên ngôi.

Ngày ngày đánh thức, gà y hẹn

Tối tối nằm canh, chó giữ lời.

Quấn quít vui mừng khi gặp chủ

Tấm lòng trung nghĩa sáng muôn nơi.

12/17

 

Ván Cờ Xuân

(Thơ dzui )

Đông dài dằng dặc, nhạc tưng bừng

Chàng rủ rê nàng đánh ván Xuân.

Đẩy tốt, pháo đầu công tới tắp

Ra xe, sĩ thủ kín như bưng.

Hùng hùng hổ hổ chàng lên ngựa

Nhẫn nhẫn nha nha thiếp tựa lưng.

Đánh thẳng vào cung, chàng chiếu tướng...
Trai tài gái sắc lửa phừng phừng.

12/17

 

Chó Ngao Tây Tạng
 

Chúa tể thảo nguyên mặt dữ dằn

Anh hùng Hy Mã Lạp Sơn chăng?

Bộ lông vàng rực bờm sư tử

Tướng tá oai phong lưỡi mặt trăng.

Chạy thắng hưu nai trông lẫm liệt

Mạnh hơn beo báo rất siêng năng.

Chó ngao Tây Tạng niềm kiêu hãnh

Thần khuyển tung hoành trên tuyết băng.

12/17


  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ