VINH HỒThơ Vui Nói Lái
(Các địa danh là có thật) 

 
Nhàn Du Vịnh Cảnh

Nhàn du vịnh cảnh phải trò-chơi?
Cái thú Trời-cho quá tuyệt vời!
Mũi-Né, Kê Gà đâm mẻ-núi
Đầm-Dơi, Cái Nước muốn dâm-đời.
Krông-Kmar, Đak Lak ra-mong mãi
Đông-Mỹ, Thanh Trì đi-mỏng thôi.
Về Thủ-Đức năm canh thức-đủ
Núi-Đôi tuyệt tác nối-đuôi rồi!


-Núi Đôi ở huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang.
 
Cổng Trời

Làng-Vọng ngày đi nhớ lọng-vàng
Man-sơ mờ mịt vẫn mơ-sang.
Nghĩa chàng giai-huyễn ôi Duyên-Hải!
Tình bậu chán-chưa hỏi Chứa-Chan?
Khi-đó khó-đi đường vạn dặm
Bên hàng-hai đứng lệ hai-hàng.
Cổng Trời chó sói tru tròng-cởi
Năm đoạn, tháng-chầy chẳng thấy-chàng.


-Làng Vọng Nguyệt ở tỉnh Bắc Ninh 
-Duyên Hải ở Trà Vinh
-Núi Chứa Chan ở Biên Hòa
-Cổng Trời ở Hà Giang
 

Lính Chiến Cô Đơn

Bông-áo báo-ông khất lại rồi
Trà-Vinh ơi có trình-qua người?
Buộc-thuôn Buôn-Thuột cà phê đắng
Khoan-đãi Khải-Đoan chiếc nhẫn rơi.
Phong-Hải hỏng-phai màu kỷ niệm
Phụ-Đằng đằng-phụ mối duyên trời.
Dỗi-đời dời-đổi vầng trăng bạc 
Lính chiến cô đơn mãi. Thế thôi.


-Chùa Khải Đoan ở Ban Mê Thuột
-Phong Hải ở Thừa Thiên
-Phụ Đằng ở Ninh Hòa
 

  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ