VINH NT


Đóa Ngọc Lan
 
Giản dị, đơn thuần...đóa Ngọc Lan
Mong manh đối mặt với phong hàn
Xuân phân khiết tịnh trong trời đất
Hạ chí nhu mì giữa thế gian
Chẳng phải như hồng nhung diễm lệ
Không hề giống dạ lý đài trang
Bình yên hé mở đài hoa trắng
Thoảng nhẹ đưa hương quyện gió ngàn.
  Trở lại chuyên mục của : Vinh NT