VINH NT
 

Merry  Christmas
   
Khắp nẻo tưng bừng đón Giáng Sinh,
Cầu mong đất Mẹ mãi thanh bình
Thôn làng đổi sắc trong nhàn lạc
Phố thị vươn tầm giữa phúc vinh
Cháu thảo con hiền vun hiếu nghĩa 
Chồng cần vợ kiệm đắp ân tình
Đông rồi sẽ mãn nhường Xuân đến
Nắng trải mai đào hé nụ xinh.
  Trở lại chuyên mục của : Vinh NT