VINH NT
 

Nha Trang
 
Biển trong cát trắng nắng vàng tươi
Sóng vỗ lao xao quyện gót người
Xanh ngát hàng dương dường trăm tuổi
Nâu sòng tháp cổ ước muôn đời
Đá Chồng lộng gió như mời gọi
Đảo Ngọc cài mây nhoẻn miệng cười
Xao xuyến hồn ai đi chẳng nỡ..
Nha Trang nàng đẹp lắm nàng ơi!

 
 Đồng Quê
 
 
Rộn rã câu hò cống, xự, xang
Miên man thảm lúa trải tươi vàng
Đồng trên trĩu gánh cười nô nức
Ruộng giữa oằn tay hát rộn ràng
Rạng rỡ niềm tin chừng đã đến
Êm đềm hạnh phúc chắc vừa sang
Đông Xuân chửa dứt đầy ăm ắp
Luống mạ Hè Thu đã sẵn sàng. 

  Trở lại chuyên mục của : Vinh NT