VINH NT
 
Về lại Miền Tây
 
 
Trở lại miền Tây lắm ngỡ ngàng.
Long Hồ mãi nhớ chợ Trường An.
Gò Công nẻo cũ dừa nghiêng tán.
Phú Hữu vườn xưa bưởi nặng tàn.
Vẫn Cái Mơn gìn nguyên vựa kiểng. 
Kia Bình Đức giữ vẹn làng nhang.
Bình yên...cảnh sắc đầy thơ mộng
Bỗng thấy hồn ngơ ngẩn...nhẹ nhàng.
  Trở lại chuyên mục của : Vinh NT