VŨ KIM THANH

 
Mừng Năm Mới 2020
 
Trống hội vào Xuân rộn núi sông
Rồng Lân lượn múa ngựa xe đông
Muôn đời đất nước mừng năm mới
Vạn thuở quê hương rạng Tổ tông
Nghĩa Tết nồng nàn câu đối đỏ
Tình xuân thắm thiết trắng mây bông
Thi nhân múa bút đua tài đức
Tướng sĩ tung hoành nức chiến công. 
 
London 1/1/2020
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh