VŨ KIM THANH


Thương Thu
 

Một áng thơ say tím đất trời 
Tình ai tựa cánh gió buông rơi 
Hồn muôn lá đổ vàng tâm khảm 
Xác vạn cây khô ảm đạm đời 
Héo hắt nhân gian hình bóng rũ 
Ưu sầu vạn kiếp dáng Trăng vơi 
Đàn ơi... hãy tấu cùng Thơ rượu 
Nỗi nhớ thương Thu điệu tuyệt vời


  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh