VŨ KIM THANH


Tình Đời Đắm Đuối


Ngọt đắng gian nan cũng chẳng buông 
Người thơ suốt kiếp gắn đau buồn
Thu đi cuốn hút muôn ngàn lá
Hạ đến chênh chao vạn suối nguồn
Gắn bó thương yêu dòng nhạc chảy
Rời xa chán ghét mạch thơ tuôn
Tình đời đắm đuối như Hoa Bướm
Héo hắt Xuân tàn giọt lệ suông .  

 

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh