VŨ KIM THANH

 

Tuyết
 

Trời tung Tuyết trắng lóa tơi bời 
Vạn vật chìm sâu ,diễm mộng ơi 
Lóng ngóng tay chân người lữ thứ 
Cuồng quay gió buốt thốc vào đời 
Chim muông chấp chới tìm nơi trú 
Hóa thạch cây cành ,tím tái môi 
Nắng trốn nơi nao chiều chới với 
Triền miên Tuyết tới thủa nào vơi...

New York 12 -2005

Thắm Thiết Khôn Nguôi

 

Vất vả bao năm ở xứ Tây
Trơ như sắt đá cũng hao gầy
Thành công chút ít chưa đem lại 
Thất bại bao lần lại đến đây 
Sắc Tết trong hồn nghe lọt thỏm
Mầu Xuân đáy mắt chẳng đong đầy
Quê hương cách biệt bao trìu mến
Thắm thiết khôn nguôi dẫu một giây

Vũ kim Thanh
London 1-1-2019


  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh