Xướng Họa:Cảm Thu  (Tâm An/ Ca Dao/ Nam Kha)

Xướng Họa:Cảm Thu (Tâm An/ Ca Dao/ Nam Kha)

1. Lối Nhỏ Thu Về - Ca Dao. 2. Lắng Gió Mùa Thu - Nam Kha

Xuất Tái Khúc (CaDao &Thi Hữu)

Xuất Tái Khúc (CaDao &Thi Hữu)

Sát Phu Trích Lệ- Mai Quang/ Khúc Trối Trăn- Châu Thạch/ Vẫn Bên Ngài- GM.Nguyễn Đình Diệm/ Mộng Chồng -Hồ Hắc Hải/ Lời Chiêu Quân- Thy Lệ Trang/ Ngõ Chương Đài- Lê Đăng Mành/ Không Đề- Tâm Trần/ Mộng Dữ- Namkha/ Biết Kiếp Nào Đây - Vũ Kim Thanh/ Đau Quốc Thể- Trúc Tâm/ Giọt Lệ Chiêu Quân- Nguyễn Tường Hoài Phạm Lãi Khóc Tây Thi- Vinh NT/ Lúc Ra đi- Trần Như Tùng/ Y Đề- Nam Kha/ Hồ Hán Hai Nơi - Hoài Thu/ Vọng Cố Hương/ Tống Ngọc Nga/ Thê Thiết Giọt Đàn - Quỳnh Hương


Các tin khác

1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau