Ước Mơ ( Tôn Nữ Cẩm Bàn - Mai Quang - Mặc Vị Nhân)

Ước Mơ ( Tôn Nữ Cẩm Bàn - Mai Quang - Mặc Vị Nhân)

Họa 1 : An Nhiên - Mai Quang/ Họa 2 : Vững Tay Chèo - Mặc Vị Nhân

Lững Thững Chiều Vàng ( Quỳnh Hương & Thi hữu)

Lững Thững Chiều Vàng ( Quỳnh Hương & Thi hữu)

Hoạ 1: Xuân Đến-Xuân Đi - Lê Phương Châu/ Họa 2: Bóng ngả Đường Rêu - Hương Đài

Bâng Khuâng (Ca Dao & Thi Hữu)

Bâng Khuâng (Ca Dao & Thi Hữu)

Họa 1: Bâng Quơ - Mai Quang/ 2: Rưng Rức Thả Buồn - Nam Kha/ 3: Âm Thầm Hoa - Songuyen/ 4: Thắc Thỏm - Nét Quê/ 5: Đợi - Jackarada/ 6. Thuyền Nan Lạc Bến- Đăng Phong/ 7. Chờ Mong- TVX

Hảo Hán ( Kha Tiệm Ly & Thi Hữu)

Hảo Hán ( Kha Tiệm Ly & Thi Hữu)

Xướng: Hảo Hán-Kha Tiệm Ly/ Họa 1: Cơn Mơ-Lý Đức Quỳnh/ Họa 2: Mặc Ai...-Như Thu/ Họa 3: Nỗi Lòng..-Thy Lệ Trang/ Họa 4: Tự Thán-Sông Thu

Ngày Thắm (Ca Dao & Thi hữu)

Ngày Thắm (Ca Dao & Thi hữu)

Họa 1:Chiều Nhạt Nắng -Nam Kha/ Họa 2:Chiều Đối Ẩm-Ninh Giang Thu Cúc/ Họa 3:Đêm Trắng-Hoài Thu/ Họa 4:Mơ Dáng Em Về-Bửu Tùng/ Họa 5:Tình Đời Đắm Đuối-Vũ Kim Thanh/ Họa 6: Mong Ngày Trở Lại - Nguyễn Thanh Nhiên/ Họa 7: Chiều Thu/ Thích Tín Thuận/ Họa 8: Ngày Buồn/ Nguyễn Tường Hoài


Các tin khác

1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau