Trì Tâm/ Sanh Tử Hề (Kha Tiệm Ly & Mặc Phương Tử)

Trì Tâm/ Sanh Tử Hề (Kha Tiệm Ly & Mặc Phương Tử)

Họa: Sanh Tử Hề/ Mặc Phương Tử

Gấm Vóc Ninh Hòa (Sông Hồ - Vinh Hồ & Mai Quang)

Gấm Vóc Ninh Hòa (Sông Hồ - Vinh Hồ & Mai Quang)

Bài Xướng: Gấm Vóc Ninh Hòa - Sông Hồ/ Họa 1: Người Xứ Vạn.Hoà: Ninh Hòa Quê Tôi/ Họa 3:Sông Dinh NGày Xưa/ Họa 4: Con Gái Ninh Hòa/ - Vinh Hồ/ Họa 5: Người Đẹp Phú Hòa - Sông Hồ/ Họa 6: Yêu nàng yêu Cả Phố Ninh Hòa - Vinh Hồ/ Họa 7: Vườn Nhà Em ở Cuối Ninh Hòa/ Vinh Hồ/ Họa 8: Ấy Vẫn Quê Nhà - Mai Quang

Tự Trách (Kha Tiệm Ly, Mặc Phương Tử& 2 tác giả)

Tự Trách (Kha Tiệm Ly, Mặc Phương Tử& 2 tác giả)

Họa 1: Riêng Ta Phương Đến - Mặc Phương Tử/ Họa 2: Đời Nghệ Sĩ - Thy Lệ Trang/ Họa 3 : Tự Tình Đức Hạnh

Lệ Đá (Songuyen & Nam Kha)

Lệ Đá (Songuyen & Nam Kha)

Xướng: Lệ Đá - Songuyen/ Họa:

Niệm Khúc/ Vỡ Òa Tỉnh Thức ( Ca Dao & Nam Kha)

Niệm Khúc/ Vỡ Òa Tỉnh Thức ( Ca Dao & Nam Kha)

Họa: Vỡ Òa Tỉnh Thức - Nam Kha

Thân Hỏi Song Nguyên ( Mai Quang & 2 Tác giả)

Thân Hỏi Song Nguyên ( Mai Quang & 2 Tác giả)

Xướng: Thân Hỏi Song Nguyên - Mai Quang/ Họa 1: Khách Không Mời - Nam Kha/ Họa 2: Mất Tất - Kim Lão Tà

Khúc Thánh Ca ( Ca Dao/Nam Kha/ Hoài Thu)

Khúc Thánh Ca ( Ca Dao/Nam Kha/ Hoài Thu)

Họa: Giáng Sinh Buồn - Nam Kha


Các tin khác

1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau