Luật Chơi Ông Tạo (Anh Thy, Tịnh Viên & Nam Kha)

Luật Chơi Ông Tạo (Anh Thy, Tịnh Viên & Nam Kha)

Xướng: Luật Chơi Ông Tạo - Anh Thy/ Họa 1: Tán Thán - Tịnh Viên/ Họa 2: Vòng Đời Mù Mịt - Nam Kha/

Ngọ Buồn/ Sắc Màu/ Dạ Cầm (CaDao - Nam Kha - Hiếu Tư)

Ngọ Buồn/ Sắc Màu/ Dạ Cầm (CaDao - Nam Kha - Hiếu Tư)

Sắc Màu - Namkha/ Dạ Cầm - Hiếu Tư

Hoàng Hôn Tím (Song Nguyên - Quỳnh Hương & Nam Kha)

Hoàng Hôn Tím (Song Nguyên - Quỳnh Hương & Nam Kha)

Bài xướng: Hoàng Hôn Tím - Song Nguyên/ Họa: 1.Đậm Nghĩa Nhân - Quỳnh Hương/ 2. Chiếc Bóng Hoàng Hôn - Nam Kha


Các tin khác

1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau