Xướng Họa: Lệ Đá (Songuyên/ Mai Quang/ Ca Dao)

Xướng Họa: Lệ Đá (Songuyên/ Mai Quang/ Ca Dao)

Họa.1:Tình Không - MaiQuang/ 2:Dấu Nghìn Trùng - Ca Dao

Thầm Đếm (Nam Kha & Thi hữu)

Thầm Đếm (Nam Kha & Thi hữu)

1/Thầm Nhớ - Nguyễn Tường Hoài/ 2/Nhớ hoài Ngày Ấy - Quỳnh Hương

Bông Sen (Phạm Kim Lợi & Thi hữu)

Bông Sen (Phạm Kim Lợi & Thi hữu)

1: Ơn Phật Đản Sinh-Phan Tự Trí/ 2:Bát Tính Liên Hoa(*)-Nguyễn Gia Khanh/ 3:Theo Dấu Chân Bụt-Như Thị

Luật Chơi Ông Tạo (Anh Thy, Tịnh Viên & Nam Kha)

Luật Chơi Ông Tạo (Anh Thy, Tịnh Viên & Nam Kha)

Xướng: Luật Chơi Ông Tạo - Anh Thy/ Họa 1: Tán Thán - Tịnh Viên/ Họa 2: Vòng Đời Mù Mịt - Nam Kha/

Phong Lan  (Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nam Kha)

Phong Lan (Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nam Kha)

Bài Xướng: Phong Lan- Minh Đức Triều Tâm Ảnh/ Họa: Phong Lan - Nam Kha


Các tin khác

1 2 3 ... 15 16 17  Trang sau