Lưới Nhớ (Nam Kha/Tịnh Viên, Mai Quang & Lê Phương Châu)

Lưới Nhớ (Nam Kha/Tịnh Viên, Mai Quang & Lê Phương Châu)

1/Mộng Du - Tịnh Viên/ 2/Mộng Xuân Mơ Hạ - Mai Quang 3/Phương Nao - Lê Phương Châu

Mặc Trầm Rẻo Cao ( Ca Dao & 2 tác giả)

Mặc Trầm Rẻo Cao ( Ca Dao & 2 tác giả)

Bài Xướng : Mặc Trầm Rẻo Cao/ Họa 1: Dạt Dào Tình Biển - Tịnh Viên/ Họa 2: Mơ Hồ Mắt Sâu - Nam Kha

Lạc Vào Cõi Thơ ( Tịnh Viên & Thi Hữu))

Lạc Vào Cõi Thơ ( Tịnh Viên & Thi Hữu))

Họa 1: Tri Ngộ- Trúc Nguyên/ Họa 2: Lữ Thứ - Tịnh Viên/ Họa 3 : Hóa Kiếp Nai Vàng: Nam Kha

Trang Nghiêm Mộng (Minh Đức Triều Tâm Ảnh  & Thi Hữu)

Trang Nghiêm Mộng (Minh Đức Triều Tâm Ảnh & Thi Hữu)

1/Mình Biết Mình Chưa? -Mai Quang/ 2/ Mộng bình Thương - Lê Phương Châu


Các tin khác

1 2 3 ... 19 20 21  Trang sau