Xuất Tái Khúc (CaDao &Thi Hữu)

Xuất Tái Khúc (CaDao &Thi Hữu)

Sát Phu Trích Lệ- Mai Quang/ Khúc Trối Trăn- Châu Thạch/ Vẫn Bên Ngài- GM.Nguyễn Đình Diệm/ Mộng Chồng -Hồ Hắc Hải/ Lời Chiêu Quân- Thy Lệ Trang/ Ngõ Chương Đài- Lê Đăng Mành/ Không Đề- Tâm Trần/ Mộng Dữ- Namkha/ Biết Kiếp Nào Đây - Vũ Kim Thanh/ Đau Quốc Thể- Trúc Tâm/ Giọt Lệ Chiêu Quân- Nguyễn Tường Hoài Phạm Lãi Khóc Tây Thi- Vinh NT/ Lúc Ra đi- Trần Như Tùng/ Y Đề- Nam Kha/ Hồ Hán Hai Nơi - Hoài Thu/ Vọng Cố Hương/ Tống Ngọc Nga/ Thê Thiết Giọt Đàn - Quỳnh Hương

Cảm Thu  (Tâm An/ Ca Dao/ Nam Kha)

Cảm Thu (Tâm An/ Ca Dao/ Nam Kha)

1. Lối Nhỏ Thu Về - Ca Dao. 2. Lắng Gió Mùa Thu - Nam Kha

Trang Nghiêm Mộng (Minh Đức Triều Tâm Ảnh & thi hữu)

Trang Nghiêm Mộng (Minh Đức Triều Tâm Ảnh & thi hữu)

Họa: 1. Mình Biết Mình chưa?- Mai Quang/ 2. Mộng Bình Thường - Lê Phương Châu 3.Rũ Sạch Chiêm Bao - Song Nguyên/ 4. Giấc Mộng Thường - Mặc Vị Nhân

Tỳ Bà Vọng Nguyệt (Ca Dao & Thi Hữu)

Tỳ Bà Vọng Nguyệt (Ca Dao & Thi Hữu)

Họa: 1.Thổn Thức - Lưu Phương Hạnh/ 2. Độc Huyền Tâm - Vũ Quốc Khánh/ 3. Thi Cầm Dạ Khúc - NiCo? 4. Tỳ Bà Vọng NGuyệt - Lê Trường Hưởng/

Đêm Nghe Dạ Cổ Hoài Lang (Kha Tiệm Ly - Phương Hà)

Đêm Nghe Dạ Cổ Hoài Lang (Kha Tiệm Ly - Phương Hà)

Xướng : Đêm Nghe Dạ Cổ Hoài Lang - Kha Tiệm Ly/ Họa: Khắc Khoải Cung Sầu - Phương Hà


Các tin khác

1 2 3 ... 20 21 22  Trang sau