1.Xướng: Chúc Tết

Vinh Hồ

CHÚC đồng hương vạn sự an lành,
MỪNG Chúa Xuân về diện áo xanh.
NĂM khỉ hanh thông vườn trĩu quả,
THÂN mai xinh xắn hoa đầy cành.
PHƯƠC nhà con cháu luôn hòa thuận,
LỘC nước anh em mãi nhiệt thành.
THỌ bách niên thi ân bố đức,
KHƯƠNG ninh đời vẫn đẹp như tranh.

1/1/16
 
Họa: 

Cầu Xuân

Chúc Mừng Năm Thân Phước, Lộc, Thọ Khương
Nguyện Cầu Can Bính Trí, Bi, Dũng Mãn)

 
Mai Quang
 
NGUYỆN khắp nơi nơi chỉ tốt, lành,
CẦU  cho trái đất mãi màu xanh
CAN thiên thủy tẩy*  tiêu oan trái
BÍNH địa hoa khai** trĩu thiện cành
TRÍ  huệ vô biên không nắn, được
BI  từ  vô lượng chẳng vo, thành
DŨNG mang công đức vun mầm sống
MÃN ý dâng đời bức diệu tranh.
1/4/16

Chú:
*Dương chi thủy (giọt nước cành dương)

**Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ!
Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình.
Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh.
(HT Thích Mãn Giác/Huyền Không- Xuân Mới)
 Cung Chúc Tân Xuân
                                   
Vinh NT
 
(Tung hoành trục khoán thể)

Cung chúc thị thôn An, Phú, Lộc.
Xuân về rạng rỡ...ngỡ trong tranh.

 

CUNG nghinh, ước nguyện Bính Thân lành,
CHÚC mọi khung trời mãi mãi xanh
THỊ tứ-nhà cao tầng lộng gió
THÔN trang-lúa trĩu hạt nghiêng cành
AN hòa bốn biển ngàn sung túc
PHÚ quý năm châu  vạn đạt thành
LỘC thọ vô cương, phiền não dứt
Xuân về  rạng rỡ… ngỡ trong tranh.


Ước Đời


Nguyễn Gia Khanh

(Chúc mừng năm thân phước lộc thọ khương
Mong ước vận  nước an ninh cường thái)

 
MONG đợi chim xưa đậu đất lành
ƯỚC đời sáng mãi khoảng trời xanh
VẬN phùng phát đạt hoa chen lá
NƯỚC đáo hưng long quả trĩu cành
AN quốc ngàn năm thu vĩnh xán
NINH gia vạn thuở hưởng miên thành
CƯỜNG khang tất thảy cho nhân loại
THÁI thịnh,bút vờn thủy mặc tranh!
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp