Xướng:
 
ẤM MÀU HOA TRẮNG
Nguyễn Gia Khanh
 
Hoa màu trắng lại gửi về ai
Mãi nhắc lòng ta ngực ấm cài
Lòa mắt mẹ xưa mòn mỏi ngõ
Lạnh hồn con lắm guộc gầy vai
Xoa thầm dạ tủi khi người vắng
Trải lặng đời thương lệ ngấn dài
Nhòa nhạt cảnh ngâu chiều gió trở
Qua ngày dẫu ảnh bóng mờ phai.
 
Đọc ngược:
 
Phai mờ bóng ảnh dẫu ngày qua
Trở gió chiều ngâu cảnh nhạt nhòa
Dài ngấn lệ thương đời lặng trải
Vắng người khi tủi dạ thầm xoa
Vai gầy guộc lắm con hồn lạnh
Ngõ mỏi mòn xưa mẹ mắt lòa
Cài ấm ngực ta lòng nhắc mãi
Ai về gửi lại trắng màu hoa.
 
Các bài họa:
 
MÀU TRẮNG HOA CÀI
Thái Chung
 
Hoa trắng chạnh lòng mủi nhớ ai
Tỏ ân mùa hiếu hạnh bông cài
Lòa gương bóng cũ hình khơi cảnh
Vắng ngõ đêm sầu lệ đẫm vai
Xoa xuýt tủi đời thương phận hẩm
Ruổi rong hờn vận xót canh dài
Nhòa sương khói nhạt chiều mây phủ
Qua thoáng mẹ gầy nguyệt úa phai.
 
Đọc ngược:
 
Phai úa nguyệt gầy mẹ thoáng qua
Phủ mây chiều nhạt khói sương nhòa
Dài canh xót vận hờn rong ruổi
Hẩm phận thương đời tủi xuýt xoa
Vai đẫm lệ sầu đêm ngõ vắng
Cảnh khơi hình cũ bóng gương lòa
Cài bông hạnh hiếu mùa ân tỏ
Ai nhớ mủi lòng chạnh trắng hoa.
0754 H,21/8/2021
 
MỘNG NỞ HOA
Thạch Hãn
 
Hoa nở mộng hồng nụ gửi ai
Ấm xưa tình mẹ gối sương cài
Lòa trăng ngõ trúc vờn mây bạc
Cạn nước sông đời trĩu gánh vai
Xoa dịu nỗi buồn thu cảnh vắng
Nhói đau ngày muộn gió đêm dài
Nhòa hương sắc bởi tàn mưa nắng
Qua bến một chiều lối nhạt phai ...

Đọc ngược:

 
Phai nhạt lối chiều một bến qua
Nắng mưa tàn bởi sắc hương nhòa
Dài đêm gió muộn ngày đau nhói
Vắng cảnh thu buồn nỗi dịu xoa
Vai gánh trĩu đời sông nước cạn
Bạc mây vờn trúc ngõ trăng lòa
Cài sương gối mẹ tình xưa ấm
Ai gửi nụ hồng mộng nở hoa ./.
LCT 21/O8/2O21
 
HOA TRẮNG
Nguyễn Đức Long
 
Hoa trắng ngực mình hỏi biết ai...
Mạ ba rời khuất trỗi đau cài
Lòa mi nước tủi vờn vương mắt
Buốt dạ tâm sầu gánh trĩu vai
Xoa gọi mẹ về hôm buổi ngắn
Dịu kêu cha đến tối đêm dài
Nhòa lan chảy lệ buồn con cháu
Qua chín cửu tuyền bởi sắc phai
 
Đọc nghịch:
 
Phai sắc bởi tuyền cửu chín qua
Cháu con buồn lệ chảy lan nhòa
Dài đêm tối đến cha kêu dịu
Ngắn buổi hôm về mẹ gọi xoa
Vai trĩu nỗi sầu tâm dạ buốt
Mắt vương vờn tủi nước mi lòa
Cài đau trỗi khuất rời ba mạ
Ai biết hỏi mình ngực trắng hoa
Hà Nam ngày 21/8/2021
 
HOÀNG HÔN VIẾNG MẸ
Nguyễn Thế An
 
Hoa cúc hở vàng suối quạnh ai
Nhớ muôn trùng nhớ ngõ xưa cài
Lòa gương để khói sầu nơi mẹ
Nhạt bóng nên hồn tủi gánh vai
Xoa lạnh gió chiều mây nhuộm tím
Mọc nhanh bờ mộ cỏ lan dài
Nhòa sương rải muộn rằm trăng đỏ
Qua điện Phật ngoài sắc cảnh phai.
 
Đọc ngược:
 
Phai cảnh sắc ngoài Phật điện qua
Đỏ trăng rằm muộn rải sương nhòa
Dài lan cỏ mộ bờ nhanh mọc
Tím nhuộm mây chiều gió lạnh xoa
Vai gánh tủi hồn nên bóng nhạt
Mẹ nơi sầu khói để gương lòa
Cài xưa ngõ nhớ trùng muôn nhớ
Ai quạnh suối vàng hở cúc hoa?
(Lỗi đại vận…)
 
CHIỀU NHỚ MẸ
Quang Lê Vũ
 
Hoa đỏ rực chiều cảnh nhớ ai
Vọng đây lời mẹ tiếng đan cài
Nhòa mi lệ ướt dầm thân buổi
Buốt dạ con gầy thấy hõm vai
Xoa ngực ấm bày khi lạnh giá
Đợi tay mềm dỗ giọng êm dài
Xòa mây tím phủ chùa xưa cũ
Qua bến dõi hình giữ ảnh phai
 
Nghịch:
 
Phai ảnh giữ hình dõi bến qua
Cũ xưa chùa phủ tím mây xòa
Dài êm giọng dỗ mềm tay đợi
Giá lạnh khi bày ấm ngực xoa
Vai hõm thấy gầy con dạ buốt
Buổi thân dầm ướt lệ mi nhòa
Cài đan tiếng mẹ lời đây vọng
Ai nhớ cảnh chiều rực đỏ hoa.
 21.8.2021

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp