Xướng:

Ân Tình Phụ Tử
Phạm Kim Lợi

 

Chiều sương thấm lạnh nhớ về Cha
Ngóng dõi xa xăm dưới ánh tà
Hai tám năm xa Người vắng bóng
Ba tuần nhang tím ruột bầm da
Niềm thương khắc khoải sao sâu lắng
Nỗi nhớ khôn nguôi lại đậm đà
Lễ mọn đơn sơ lòng hiếu trọng 
Ân tình phụ tử thật bao la

Họa:

 

Nhớ Lời Cha Dạy
Nguyễn Gia Khanh

 

Nhớ lại bao lời dạy của cha
Dù cho áo rách vẫn nguyên tà
Xem khinh lợi bả như bèo bọt
Giữ vẹn tình người tựa thịt da
Ngọc Bội, sân này đừng ruổi bước
Kim Môn, chốn ấy gắng theo đà(*)
Nhân tâm mãi sáng dường tinh Đẩu
Thế sự xuôi lòng mặc ngựa-la.

Nguyễn Gia Khanh

(*): Ngọc Bội chỉ người làm quan to (Quân tử bội ngọc)
Kim Môn là nơi tiếp các bậc văn nho giỏi của Hán Vũ đế.
" Chẳng sân Ngọc Bội thời phường Kim Môn" (Truyện Kiều)


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp