Xướng:
Áng Xuân Mơ
Ca Dao


Xuân sang nhẹ gót bến sông Thương,
Lộc biếc cành xuân rộ khắp vườn
Nguyệt quế nồng nàn Xuân lắng đọng
Tầm xuân lóng lánh nụ đưa hương
Xuân trao nắng mới xuân tình tự
Gió gởi xuân hồng gió vấn vương
Má thắm hương xuân xuân rộn rã
Nàng xuân lộng lẫy khúc nghê thường.

Họa:
Xuân Nguyện
Trúc Nguyên


Xuân về vạn vật khởi niềm thương,
Lá biếc hoa xuân nở thắm vườn
Bến cũ thuyền neo xuân vẫy gió
Vườn nay xuân dậy nắng trao hương
Xuân qua mãi nhớ xuân tâm rạng
Cúc nở còn in ý xuân vương
Nguyện nguyện mong xuân hằng toả đẹp
Tâm xuân hiển hiện lẽ chơn thường...!

California, Mạnh Xuân Kỷ Hợi-2019

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp