Xướng:
 

Bạc Trắng màu Vôi
Thạch Hãn

 

Thuận :

Sương đọng bến chiều cảnh vắng quê
Biết ai còn đợi thuở vai kề
Đường xa bước mộng sầu quanh lối
Ngõ cạnh nghiêng đời thả cuối đê
Vương vấn lệ hờn đêm lỗi hẹn
Xuyến xao lòng giận tối quên thề
Tường lem bạc trắng màu dâu bể
Thương nhớ gợi phiền nỗi tái tê ...

 

Nghịch :
 

Tê tái nỗi phiền gợi nhớ thương
Bể dâu màu trắng bạc lem tường
Thề quên tối giận lòng xao xuyến
Hẹn lỗi đêm hờn lệ vấn vương
Đê cuối thả đời nghiêng cạnh ngõ 
Lối quanh sầu mộng bước xa đường
Kề vai thuở đợi còn ai biết
Quê vắng cảnh chiều bến đọng sương ./.


Họa:

Lỗi Hứa
Nguyễn Gia Khanh

Thuận :

Sương nhòa cảnh ấy buổi về quê
Nguyện ước cùng chung thuở bóng kề
Đường cỏ nát hoa vầy giữa lối
Hạ chiều ngân sáo vọng ngoài đê
Vương hồn lệ tủi đêm chầy hẹn
Vỡ mộng mùa yêu tuổi nặng thề
Tường tỏ nỗi xưa lòng nhắc mãi
Thương đà lỡ hứa dạ buồn tê.

 

Nghịch:
 

Tê buồn dạ hứa lỡ đà thương
Mãi nhắc lòng xưa nỗi tỏ tường
Thề nặng tuổi yêu ngày mộng vỡ
Hẹn chầy đêm tủi lệ hồn vương
Đê ngoài vọng sáo ngân chiều hạ
Lối giữa vầy hoa nát cỏ đường
Kề bóng thuở chung cùng ước nguyện
Quê về buổi ấy cảnh nhòa sương.

 

Hồi họa:
 

Quê Hương & Dáng Mẹ
Thạch Hãn

 

Thuận :

Sương rụng bến chiều bóng mẹ quê
Nắng mưa phiền muộn lối đêm kề
Đường chao nước đẩy thuyền neo cọc
Ngõ níu mây lùa sóng vỡ đê
Vương khói sợi tàn trăng buổi hẹn 
Vấn thơ lời nhạt mộng đêm thề
Tường vôi úa nhuộm màu năm tháng
Thương mến điệu hò giọng lưỡi tê ...

 

Nghịch :
 

Tê lưỡi giọng hò điệu mến thương
Tháng năm màu nhuộm úa vôi tường
Thề đêm mộng nhạt lời thơ vấn
Hẹn buổi trăng tàn sợi khói vương
Đê vỡ sóng lùa mây níu ngõ
Cọc neo thuyền đẩy nước chao đường
Kề đêm lối muộn phiền mưa nắng
Quê mẹ bóng chiều bến rụng sương ./.

LCT 02/10/2018

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp