Xướng:

Bài Thơ Cho Tuổi Bảy Mươi
Thái Quốc Mưu

Đông khứ, xuân lai đáo mọi nhà
“Công hầu” mấy lượt lỡ danh khoa
Tinh thần trung thực còn in dấu
Cuộc sống thăng trầm đã trổ hoa
Pháo nổ bên thềm mừng Tết đến
Én vờn ngoài ngõ rộn lời ca
Ơn trời nhỏ xuống, còn sung mãn
Bao thú vui xuân chẳng nại hà.
Atlanta, Jan. 24, 2008
Thái Quốc Mưu
 

Họa:

Kể Chi Già
Trần Chung Vũ Văn Để


Đầu năm chào Tết đến muôn nhà
Kẻ sĩ dùi mài sớm đáo khoa
Cuộc sống bao la lưu vạn dấu
Cây đời thắm thiết nở trăm hoa
Thênh thang én lượn mong ngày hẹn
Rộn rã xuân về vọng tiếng ca
Bảy chục hồn thơ tươi trẻ mãi
Tình quê lai láng, kể chi già!
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp