Xướng: 
 
Bảy Hai, Tự Hỏi Mình 
Mai Quang
 
Chẳng rõ duyên đâu ghé cõi này,
Lùng nhùng, mắc mứu giữa vòng quay?
Cuộc tình lẩn quẩn cơn hồ mị
Thân xác mơ màng giấc đốm lay?
Tủi nhục xem chưa tròn vị đắng
Nghênh ngang dường chửa thấm mùi cay?
Vô can chi lắm kia Trời-Đất:
Nước chảy ơ hờ, mây trắng bay!
 
Hoạ:
 
Chuyển Kiếp Duyên Trần
Trúc Nguyên
 
Duyên trần thúc đẩy đến nơi này,
Khổ luỵ sầu đau cứ mãi quay
Lận đận bơ vơ bao mộng mị
Lênh đênh lạc lõng bấy mơ lay
Nương về cửa Phật vơi niềm đắng
Tựa hướng lời Kinh bớt nỗi cay
Nhẫn nại gìn tâm an tợ đất
Để đời thanh thản nhẹ nhàng bay!
 
California, 29-07-2019


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp