Xướng:

Bảy Mươi - Kiểm Điểm Đời Ta

Thái Quốc Mưu


Thế là ta đã bảy mươi rồi
Kiểm điểm thằng mình lại thử coi
Món nợ non sông còn vấn vít
Nghĩa tình dân tộc mãi vun bồi
Bão đời quật nát thân lưu lạc
Sóng gió xoay vần cuộc nổi trôi
Sức khỏe vẫn còn cơn háo hức
Cũng may, nhờ được chút ơn trời.
Atlanta, Jan. 26, 2010


Họa 1:

Cổ Lai Hy
Huệ Thu


Ôi cổ lai hy đã tới rồi
Cuộc đời nhìn thử lại mà coi
Ðồng bào dù đã nhiều công cán
Lịch sử tuy chưa dám tạo bồi
Vẫn giống vầng trăng vằng vặc chiếu
Ðâu như con nước lạnh lùng trôi
Một mình đối bóng nhiều khi hỏi
Có tội gì không với đất trời ?
 

Họa 2: 

Hồn Nhiên
Trần Chung VŨ VĂN ĐỄ 


Ngoảnh mặt quên đi chuyện đã rồi
Tuồng đời thay lớp thản nhiên coi
Người xưa bởi nước cùng chia sẻ
Việc đẹp vì dân cố đáp bồi
Chớp mắt tương hoa vàng nụ héo
Mỉm cười nhìn sóng vỗ bờ trôi
Bảy mươi còn mãi hồn nhiên sống
Vượt cổ lai hi vẫn tạ đời

Sàigon, Oct. 28, 2010
Trần Chung Vũ Văn Đễ
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp