Xướng:

Bên Bến Sông Chiều
Nguyễn Gia Khanh

Sông chiều dõi cảnh ngóng thuyền xa
Bước mãi người say mộng hải hà
Sồng nhuộm áo ai sầu bóng lả
Gối vầy hương bậu tủi ngày qua
Ngông cuồng thuở ấy đêm rời rã
Buốt lạnh hồn nao lệ nhạt nhòa
Chồng chất nỗi đau hoài vắng bạn
Trông mòn mỏi hạ bến cùng ta.

 

Đọc ngược:
 

Ta cùng bến hạ mỏi mòn trông
Bạn vắng hoài đau nỗi chất chồng
Nhòa nhạt lệ nao hồn lạnh buốt
Rã rời đêm ấy thuở cuồng ngông
Qua ngày tủi bậu hương vầy gối
Lả bóng sầu ai áo nhuộm sồng
Hà hải mộng say người mãi bước
Xa thuyền ngóng cảnh dõi chiều sông.

 

 

CÁC BÀI HỌA:
 

Bóng Bạn Xa
Nguyễn Đức Long

 

Sông cả lặng vời bóng bạn xa
Dốc cao đèo thẳm núi giang hà
Sồng nâu vải áo em mang tới
Sẫm thẫm lanh quần lụa mặc qua
Ngông quá chị nhìn hình nguyệt tỏ
Chán coi anh ngẩn bóng trăng nhòa
Chồng chê lại ghét mình không thuận
Trông đẹp thế người được với ta.

 

Đọc ngược:
 

Ta với được người thế đẹp trông
Thuận không mình ghét lại chê chồng
Nhòa trăng bóng ngẩn anh coi chán
Tỏ nguyệt hình nhìn chị quá ngông
Qua mặc lụa quần lanh thẫm sẫm
Tới mang em áo vải nâu sồng
Hà Giang núi thẳm đèo cao dốc
Xa bạn bóng nhìn lặng cả sông

Hà Nam ngày 17/6/2020

Hồn Non Nước
Thạch Hãn

 

Sông núi quyện hồn để vắng xa
Nước non sầu nặng gánh sơn hà
Sồng phai áo nhuộm chiều mưa trút
Gối lạnh đêm hờn buổi nắng qua
Ngông dáng kẻ vầy trăng gió nhạt
Buốt xuân mùa đảo bóng sương nhòa
Chồng cao đã nén dồn đau khổ
Trông bến mộng buồn chẳng biết ta.

 

Nghịch :
 

Ta biết chẳng buồn mộng bến trông
Khổ đau dồn nén đã cao chồng
Nhòa sương bóng đảo mùa xuân buốt
Nhạt gió trăng vầy kẻ dáng ngông
Qua nắng buổi hờn đêm lạnh gối
Trút mưa chiều nhuộm áo phai sồng
Hà sơn gánh nặng sầu non nước
Xa vắng để hồn quyện núi sông ./.

LCT 17/06/2020


Mộng Xa
Thái Chung

 

Sông cạn bến hờn biển mãi xa
Tưởng mơ dìu mộng níu thiên hà
Sồng nâu nhuốm nỡ tình mong đợi
Kiếp bạc thêm buồn kẻ lại qua
Ngông ngố buổi sầu ai dạ rũ
Dại ngây thời đắm bậu mi nhòa
Chồng thêm xót hẩm đời hoen phận
Trông mỏi mắt chờ vận ngoái ta.

 

Đọc ngược:
 

Ta ngoái vận...chờ mắt mỏi trông
Phận hoen đời hẩm xót thêm chồng
Nhòa mi bậu đắm thời ngây dại
Rũ dạ ai sầu buổi ngố ngông
Qua lại kẻ buồn thêm bạc kiếp
Đợi mong tình nỡ nhuốm nâu sồng
Hà thiên níu mộng dìu mơ tưởng
Xa mãi biển hờn bến cạn

0478 H,17/6/2020

Nắng Vàng Sông
Dương Nguyen Xuan

 

Sông vàng nắng trải ánh mờ xa
Mái gác thuyền trôi bóng nhạt nhoà
Dòng lặng sóng đơn chuông chậm nhịp
Bãi hoang bờ vắng cải ngồng hoa
Mong hoài ngõ hạ màu hồng lựu
Nhớ mãi vườn xuân sắc tím cà
Chồng vợ lỡ duyên đò lạc bến
Trông vời nhạn cánh dõi cùng ta.

 

Nghịch
 

Ta cùng dõi cánh nhạn vời trông
Bến lạc đò duyên lỡ vợ chồng
Cà tím sắc xuân vườn mãi nhớ
Lựu hồng màu hạ ngõ hoài mong
Hoa ngồng cải, vắng bờ hoang bãi
Nhịp chậm chuông, đơn sóng lặng dòng
Nhoà nhạt bóng trôi thuyền gác mái
Xa mờ ánh trải nắng vàng sông

 

Thoáng Phong Yêu
Nguyễn Thế An

 

Sông mờ khói sẫm bóng dần xa
Giãn sóng làn êm nước nhược hà
Sồng áo giải xưa chèo mái đẩy
Hội quần tiên cũ mộng ngày qua
Ngông còn để lại vòng thơ ấu
Dại vẫn đàn theo nhịp phách nhòa
Chồng chập núi non chiều nắng mỏi
Trông vời vợi cảnh muộn phiền ta.

 

Đọc ngược:
 

Ta phiền muộn cảnh vợi vời trông
Mỏi nắng chiều non núi chập chồng
Nhòa phách nhịp theo đàn vẫn dại
Ấu thơ vòng lại để còn ngông
Qua ngày mộng cũ tiên quần hội
Đẩy mái chèo xưa giải áo sồng
Hà nhược nước êm làn sóng giãn
Xa dần bóng sẫm khói mờ sông.

 

Tiếng Hát Trên Dòng
Thạch Lãng


Sông quãng thả hò tiếng vọng xa
Tưởng như thời loạn đỗi quan hà
Sồng nâu nhuộm áo chùa nương ẩn
Lệ thảm rơi ngày bãi chiến qua
Ngông chí kẻ hùng anh mã thượng
Dũng tâm chàng đỏ máu thây nhoà
Chồng theo nghĩa cả nàng đơn gối
Trông thấy cảnh người nẫu chợt ta

 

Ngược:

Ta chợt nẫu người cảnh thấy trông
Gối đơn nàng cả nghĩa theo chồng
Nhoà thây máu đỏ chàng tâm dũng
Thượng mã anh hùng kẻ chí ngông
Qua chiến bãi ngày rơi thảm lệ
Ẩn nương chùa áo nhuộm nâu sồng
Hà quan đỗi loạn thời như tưởng
Xa vọng tiếng hò thả quãng sông.

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp