Họa:

Bên Mộ Đạm Tiên
Phạm Kim Lợi
 
Vắng lạnh nơi này ấy mộ Tiên
Con người tuyệt sắc lại vô duyên
Giai nhân lạc bước đành sầu tủi
Mỹ nữ nhầm đường phải lũy phiền
Số phận hay chăng ôm uẩn khúc
Duyên tình há lại bị thôi miên
Nén hương viếng kẻ đời sa bước
Tội nghiệp cho nàng liễu có thiêng . . !
 

Xướng:

Viếng Mộ Đạm Tiên
Phương Hà
 
Ta viếng người đây, ơi Đạm Tiên!
Tháng ngày mãi đợi, hẳn cơ duyên
Một trang tuyệt sắc đời cay đắng
Một kiếp đau thương phận não phiền
Ngựa xuống xe lên, vui thoảng chốc
Gió vùi mưa dập, lạnh triền miên
Tiền Đường chẳng đón Kiều năm ấy
Nay nén hương này xin cảm thiêng.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp