Xướng: 

Biệt Khúc
Ca Dao


Cách biệt nghìn trùng để ngẩn ngơ,
Huyền trăng mặc khải níu hồn thơ
Gầy nhom mộng, cạn cùng mong ngóng
Mốc thếch đêm, khô với đợi chờ
Mảnh nguyệt lung linh, kìa nguyệt ảo
Dáng người thấp thoáng, chỉ người mơ
Cung trầm khuyết nốt buồn rây hạt
Gõ phím ngân nga với bóng mờ.

Họa: 

Rối Khúc
Nam KhaHoá thân thỏ ngọc bước lơ ngơ
Rớt xuống trần gian vướng lưới thơ
Nhược điểm khói sương ma mị huyễn
Di căn mây gió mỏng manh chờ
Trăng gieo chướng nghiệp sầu nhi nữ
Ai bảo nhân duyên lạc giấc mơ
Có lẽ đã từ muôn vạn kiếp..
Linh hồn thả lỏng rối đêm mờ...
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp