Xướng:

Bông Sen
Phạm Kim Lợi

 
Thanh tao danh giá một bông sen
Phật Tổ cao siêu chọn ngự thiền
Phổ  độ  từ người già  tóc  bạc
Vỗ  về  tới  lớp trẻ  đầu  đen
Sinh nơi nước đọng mà thanh thoát
Sống giữa ao tù chẳng thấp hèn
Kim ,cổ bao đời đều ngưỡng mộ
Nhụy vàng, cánh trắng giữa thiên nhiên

 
Họa 1: 
 
 
Ơn Phật Đản Sinh
Phan Tự Trí

 
Sáng tỏa sắc hồng bảy đóa sen
Nâng niu Đức Phật vững chân thiền
Dẫn đường tâm thượng thôi râu cước
Làm ruộng phước lành kệ tóc đen
Điện ngọc rời xa nào chấp trước
Ngôi vàng từ bỏ chẳng ươn hèn
Cho đời u tối thêm bừng sáng
Lặng ngắm vô thường chẳng thốt nhiên.

Họa 2:

Bát Tính Liên Hoa(*)
Nguyễn Gia Khanh

 
Kiên nhẫn muôn loài chỉ nhất sen
Trừng thanh để dạ ngát hương thiền.
Viên dung tọa cảnh ngời trong trắng
Bất nhiễm cư  trần chẳng úa đen
Hành trực lòng buông sinh dáng thẳng
Ngẫu không ý xả diệt tâm hèn
Thanh lương rưới mát lành cho hạ
Bồng thực nhân cùng quả hiển nhiên.

 
(*) Tám đặc tính của hoa sen:
1.Kiên Nhẫn: hoa sen là loại túc căn thảo, tức là  một loại có nẩy mầm từ rễ củ của năm trước.
2.Trừng thanh: Trừng thanh là lóng trong, chỗ nào có hoa sen mọc, thì chỗ đó nước không bao giờ đục.
3.Viên Dung: Đức tánh nầy, đặc biệt chỉ có hoa sen mới có. Vì hoa sen có những cánh hoa bao bọc gương sen tròn trịa
4.Bất nhiễm:  Hoa sen dù mọc lên từ bùn nhơ, nhưng tính chất của nó vẫn không mang mùi hôi của bùn
5.Hành trực: Hành trực là chỉ cho thân ngay thẳng. Không có loài hoa nào mọc lên mà có thân hình (cọng sen) ngay thẳng như hoa sen
6.Ngẩu không: Hoa sen tuy thân ngay thẳng, nhưng trong ruột thì trống rỗng, đây là tâm hỷ xả.
7.Thanh Lương: Thông thường các loài hoa thi nhau đua nở vào mùa Xuân, khác hơn các loài hoa khác, hoa sen lại nở vào mùa Hạ, Giữa mùa hè oi ả nóng bức, nhưng hoa sen vẫn bất chấp sự nóng bức đó mà vẫn vươn mình mọc lên, rưới mát tâm hồn.
8. Bồng thực: Các loài hoa khác, khi bông tàn mới kết nụ thành trái và có hột. Ngược lại, hoa sen thì không như thế. Hoa sen nở ra thì đã có gương có hột sẵn rồi. Đó là nhân quả đồng thời.

Họa 3:
 
Theo Dấu Chân Bụt
Như Thị

 
Cung thỉnh người về bảy bước sen
Khai tam tuệ học- mở tâm thiền
Duyên sinh thẩm thấu không may rủi
Nghiệp báo quán nhìn chẳng trắng đen
Chuyển pháp nào xa nơi quý, tiện
Hoằng dương đâu ngại chỗ sang, hèn
Quê nhà mừng đón nguồn vô úy
Tự thắp sáng mình mãi trạm nhiên*
 
*Yên tĩnh, lặng lẽ

Họa 4:

Thơm Ngát Hương Thiền
Sông Thu

 
Thơm ngát trong hồ những đóa sen
Hương theo gió thoảng gợi tâm thiền
Tịnh yên giữ vững hồn trong sáng
Thanh thản rời xa dạ tối đen
Cửa Phật bước vào mong tích thiện
Ao bùn xuất phát chẳng vương hèn
Bên bình trà ướp vui bè bạn
Xướng họa chan hòa khí hạo nhiên.
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp