Xướng: 

Bóng Tịch Liêu

Nguyễn Gia Khanh
 

Đi mãi cứ dồn bóng ngả xiêu
Bể dâu đầy vẫn ước mơ nhiều
Kỳ qua đã lặng dù thương tiếc
Dạ ủ đang nồng mặc dấu yêu
Ly biệt buổi sầu đêm đẫm lệ
Lãng quên ngày mộng tuổi phai chiều
Chì hay bấc cũng lòng đau khổ
Khi những bước đời nhuốm tịch liêu.

Đọc ngược:

Liêu tịch nhuốm đời bước những khi
Khổ đau lòng cũng bấc hay chì
Chiều phai tuổi mộng ngày quên lãng
Lệ đẫm đêm sầu buổi biệt ly
Yêu dấu mặc nồng đang ủ dạ
Tiếc thương dù lặng đã qua kỳ
Nhiều mơ ước vẫn đầy dâu bể
Xiêu ngả bóng dồn cứ mãi đi.

Họa:
 

Đời Liêu
Thái Chung

 

Đi tìm bóng cũ thấy lòng xiêu
Tím bủa mây giăng cuộn khói nhiều
Kỳ ảo vọng tâm hờn bến đợi
Hão huyền phiêu trí giận người yêu
Ly lòng buổi ngóng tình vương mộng
Biệt dạ ngày trao nghĩa quẩn chiều
Chì giống bấc thôi buồn tủi trỗi
Khi mà thế sự nhiễu đời liêu.

Đọc ngược:

Liêu đời nhiễu sự thế mà khi
Trỗi tủi buồn thôi bấc giống chì
Chiều quẩn nghĩa trao ngày dạ biệt
Mộng vương tình ngóng buổi lòng ly
Yêu người giận trí phiêu huyền hão
Đợi bến hờn tâm vọng ảo kỳ
Nhiều khói cuộn giăng mây bủa tím
Xiêu lòng thấy cũ bóng tìm đi.

0222 TC, 06/8/2019
 

Cô Liêu
Thạch Hãn

 

Đi rồi lại nhớ để lòng xiêu
Nóng lạnh còn đây rối chuyện nhiều
Kỳ dị tiếng thơ vần mãi giấu
Hững hờ câu hát điệu hoài yêu
Ly tan kẻ khóc thương chờ sớm
Cách biệt người than thở đợi chiều
Chì chiết kiểu quen ngườii bội phản
Khi sầu cảnh mộng đuổi tình liêu.

Nghịch :

Liêu tình đuổi mộng cảnh sầu khi
Phản bội người quen kiểu chiết chì
Chiều đợi thở than người biệt cách
Sớm chờ thương khóc kẻ tan ly 
Yêu hoài điệu hát câu hờ hững
Giấu mãi vần thơ tiếng dị kỳ
Nhiều chuyện rối đây còn nóng lạnh
Xiêu lòng để nhớ lại rồi đi ./.

LCT 06/08/2019


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp