Xướng: 
 

Bước Phù Sinh
Nguyễn Gia Khanh

 

Huyễn mộng còn mang chỉ chuốc sầu
Thôi đành quẳng xuống tận dòng sâu
Hồn chong say tỉnh quầng thâm mắt
Phận nhuốm trầm luân bạc trắng đầu
Rọi nẻo nhân tình nhòa một bóng
Soi màu thế sự nhạt ngàn dâu
Trần gian hỏi có bao vinh nhục
Để bước phù sinh lắm nhịp cầu !

***
Họa: 

 

An Nhiên
Nam Kha

 

Dừng gót lãng du quẵng nỗi sầu
Theo sông ra biển thoát đêm sâu
Thản nhiên nhẹ bổng hồn hư ảo
Trống rỗng vô tư trẻ bạc đầu
Chân trắng chân trơn gieo hạt ngọc
Bướm xanh bướm đỏ lượn nương dâu
Phù sinh rủ gánh thênh thang bước
Đếm bóng sao khuya rụng xuống cầu


 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp