Xướng:
 
Bước Xuân
Nguyễn Gia Khanh 
 
Đọc xuôi:
 
Chân bước rộn đường trải nắng tơ
Ngõ vương chồi biếc nụ bung chờ
Vần khai bút lão hồn say mộng
Sắc tỏa hoa tình bướm thỏa mơ
Ngân vọng tiếng đàn ai trỗi phím
Đậu neo thuyền tết khách chen bờ
Dần tan tuyết cũ trời thêm ấm
Xuân mãi đẹp lòng ngát ý thơ.
 
Đọc ngược:
 
Thơ ý ngát lòng đẹp mãi xuân
Ấm thêm trời cũ tuyết tan dần
Bờ chen khách tết thuyền neo đậu
Phím trỗi ai đàn tiếng vọng ngân
Mơ thỏa bướm tình hoa tỏa sắc
Mộng say hồn lão bút khai vần
Chờ bung nụ biếc chồi vương ngõ
Tơ nắng trải đường rộn bước chân.
 
Hoạ:
 
Cảnh Xuân
Trúc Nguyên
 
Đọc xuôi:
 
Chân huyền rực sáng ý xuyên tơ 
Ngõ trúc cành lay bóng dáng chờ
Vần tứ hiển thi vờn cõi mộng 
Sắc danh đan cảnh quyện lòng mơ 
Ngân cung ngọc nhạc trời rung phím
Đậu bến ân thuyền mạn vỗ bờ 
Dần thắm nghĩa hoa chan nắng ấm 
Xuân tâm rạng chiếu ánh trăng thơ.
 
Đọc ngược:
 
Thơ trăng ánh chiếu rạng tâm xuân 
Ấm nắng chan hoa nghĩa thắm dần 
Bờ vỗ mạn thuyền ân bến đậu 
Phím rung trời nhạc ngọc cung ngân 
Mơ lòng quyện cảnh đan danh sắc 
Mộng cõi vờn thi hiển tứ vần 
Chờ dáng bóng lay cành trúc ngõ 
Tơ xuyên ý sáng rực huyền chân.
 
California, 23-01-2021

Bước Chiều
Thạch Hãn

 
Đọc xuôi :
 
Chân buồn gối lạnh hẻm choàng tơ
Nắng nhạt thềm xa vắng buổi chờ
Vần lạc lối xưa đời trắng mộng
Điệu rời âm cũ bóng hoang mơ
Ngân đêm sóng đảo trăng chờ bến
Vọng cảnh thuyền chao nước vỗ bờ
Dần đến tết vang lời giảng thánh
Xuân về kể chuyện kết tình thơ ...
 
Đọc ngược :
 
Thơ tình kết chuyện kể về xuân
Thánh giảng lời vang tết đến dần
Bờ vỗ nước chao thuyền cảnh vọng
Bến chờ trăng đảo sóng đêm ngân
Mơ hoang bóng cũ âm rời điệu
Mộng trắng đời xưa lối lạc vần
Chờ buổi vắng xa thềm nhạt nắng
Tơ choàng hẻm lạnh gối buồn chân ./.
 
LCT 16/01/2019
 
Vời Vợi Xuân
Nam Kha

 
Chân ướt sương mù giăng lưới tơ
Cỏ hoa đan mộng bởi mong chờ
Vần gieo lạ bướm rừng bay lướt
Thảm trải xanh màu sắc ướt mơ
Ngân lạc âm tay buồn dỗi phím
Níu nghiêng hồn khách lữ xa bờ
Dần trôi bóng ngã chiều nồng ấm
Xuân vợi vời loang thắp lửa thơ
 
Đọc nghịch
 
Thơ lửa thắp loang vời vợi xuân
Ấm nồng chiều ngã bóng trôi dần
Bờ xa lữ khách hồn nghiêng níu
Phím dỗi buồn tay âm lạc ngân
Mơ ước sắc màu xanh trải thảm
Lướt bay rừng bướm lạ gieo vần
Chờ mong bởi mộng đan hoa cỏ
Tơ lưới giăng mù sương ướt chân.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp