Xướng: 
 

Bước Xuân
Nguyễn Gia Khanh

 

Xuân bước dục lòng trải tứ thơ
Bến mong thuyền lại ghé neo bờ
Vần thơm bút ngọc tình trao ý
Tết thắm mai vàng nắng dệt tơ
Ngân mãi khúc trầm cung nhịp nối
Ngóng thêm người cũ lửa hương chờ
Ngần trong mộng ủ hồn ngây ngất
Tân sắc ngập đời để thỏa mơ

 

Đọc ngược:
 

Mơ thỏa để đời ngập sắc tân
Ngất ngây hồn ủ mộng trong ngần
Chờ hương lửa cũ người thêm ngóng
Nối nhịp cung trầm khúc mãi ngân
Tơ dệt nắng vàng mai thắm Tết
Ý trao tình ngọc bút thơm vần
Bờ neo ghé lại thuyền mong bến
Thơ tứ trải lòng dục bước xuân.


Họa:
 

Uống Mộng
Thu Ẩn

 

Xuân tràn chén mộng uống tình thơ
Ngõ mấy xuân duyên một bến bờ
Vần dệt ý xuân lời nhạc thắm
Gió theo mùa nguyêt khúc xuân tơ
Ngân xuân phiến nắng ôm đàn gọi
Vọng ái nhành xuân vỗ nhịp chờ
Ngần nụ những đào xuân nở hé
Tân xuân đóa phúc hiệp lòng mơ

 

Nghịch:
 

Mơ lòng hiệp phúc đóa xuân tân
Nở hé đào xuân những nụ ngần
Chờ nhịp vỗ xuân nhành ái vọng
Gọi đàn ôm nắng phiến xuân ngân
Tơ xuân khúc nguyệt mùa theo gió
Thắm nhạc lời xuân ý dệt vần
Bờ bến một duyên xuân mấy ngõ
Thơ tình uống mộng chén tràn xuân.

 

Níu Mộng
Thạch Hãn

 

Canh tàn đảo mộng níu tình thơ
Lặng vắng đường giăng nước cuộn bờ
Cành rã chạm mây sầu vướng nhện
Lá rời chao sóng vỡ tràn tơ
Xanh mành trúc tối thương người đợi
Nhạt cánh hồng đêm nhớ bạn chờ
Thành thị chốn xuân ngày hội mở
Anh về nhớ hẹn buổi chiều mơ...

 

Nghịch :
 

Mơ chiều buổi hẹn nhớ về anh
Mở hội ngày xuân chốn thị thành
Chờ bạn nhớ đêm hồng cánh nhạt
Đợi người thương tối trúc mành xanh
Tơ tràn vỡ sóng chao rời lá
Nhện vướng sầu mây chạm rã cành
Bờ cuộn nước giăng đường lặng vắng
Thơ tình níu mộng đảo tàn canh ./


 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp