Xướng:

Bước Xuân
Ca Dao


Ừ! Tết! không mời, đâu có sao
Tàn Đông ghé đến lạ chi nào?
Vườn ươm lộc thắm hoa bừng nở
Phố rộn nàng hồng nón nhẹ chao
Bởi dáng chiều nghiêng cơn bối rối
Nên màu nắng đọng giấc hanh hao
Thời gian lưu dấu màu hương tóc
Những bước Xuân về nỗi khát khao!

Họa:

Xuân Gieo Ấm
Nam Kha


Không trăng lấp loáng trắng vàng sao
Vướng rối đời ta tự kiếp nào
Gót nhẹ dáng mềm môi mởn nở
Hồn lâng chân mỏi bóng nghiêng chao
Bước gầy mỏng mảnh hong khô buốt
Hương thoảng ngút ngàn có khuyết hao
Xuân chợt trở về gieo ấm áp
Mím chi má đỏ ửng hồng khao!


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp