Xướng:

Buổi Tàn Đông

Mặc Phương Tử
 
Trắng đục ngàn sương ngọn gió bồng
Xa trông chiều quạnh buổi tàn đông.
Tiết thời thoáng đã đùa mây bạc
Ngày tháng chừng đang kết nụ hồng.
Đã biết cành trơ chờ nẩy lộc
Mới hay mai lạnh để thơm bông.
Bên trời lãng đãng tình hoa cỏ
Thì đấy, hương xuân giữa vạn lòng ! 
 Louisiana, 15.01.2015.
                                                      
Họa : 

Xuân Về

Nguyễn Gia Khanh
 
Hai vai luống mỏi gánh tang bồng
Chợt thấy xuân về với gió đông.
Vườn lạnh vừa tan chùm tuyết trắng
Trời xa đã thoảng áng mây hồng.
Nắng tươi trải ấm đời đơm nụ
Mai cỗi khoe vàng mộng kết bông.
Dẫu biết đêm qua còn buốt giá,
Mầm yêu vẫn kịp trổi hương lòng.      
 

Buổi Tàn Đông
Nhật Lệ
 
Vạt nắng hong sương mượt cỏ hồng,
Đất trời tư lự giã từ đông
Biển tình thuyền mộng tràn hoa sóng
Vườn hạnh thềm loan rợp pháo hồng
Chúm chím mai-đào đang hé nụ
Ngút ngàn ruộng lúa đã vàng bông
Nỗi sầu bay bỗng theo mây gió
Gởi đến xuân tươi vạn tiếng lòng.

                                              
Chờ Xuân
 Hồ Trọng Trí
 
Trời mây lãng đãng cảnh phiêu bồng,
Quạnh quẽ sương chiều lạnh tuyết đông
Vườn kiễng đang chờ khoe nụ biếc
Gốc đào còn đợi ứa hoa hồng
Muôn cây khao khát mùa xanh lộc
Dân chúng mong cầu lúa trổ bông.
Xuân đến có mang niềm khích lệ?
Để cho nhân thế bớt se lòng!
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp