Xướng:

Cảm Hạ Tàn
Như Thị (Lê Đăng Mành)


Đìa cạn sen khô buổi hạ tàn
Bên đường phượng ứa sắc lìa tan
Ve chèn khúc muộn hờn cương tỏa
Cuốc ngậm giọng rền nhớ ải quan 
Xã tắc uy nghiêm cùng nhật nguyệt
Anh hùng lừng lẫy với giang san
Chớ cầm danh lợi mòn hào khí
Để giậu tềnh hênh chẳng ngó ngàng

 

Họa 1:

Y Đề
Bửu Tùng

Phượng rũ buồn rơi đóa héo tàn
Ôm lòng đất lạnh cánh dần tan
Em rời bút mực chìm cơn lốc 
Kẻ bán linh hồn gọi áo quan
Gót nhỏ cô thôn quàng gánh rạ
Chân dài mệnh phụ quấn khăn san
Nghèo sang rẽ ngả ngày xa lắc
Khác biệt nhìn sao khỏi ngỡ ngàng

20/7/2016

 

Họa 2:

Hết Hạ Sang Thu
Trần Như Tùng


Hạ gặp Thu giao lúc sắp tàn
Muốn may về sớm giúp nồng tan.
Sen cho quả mỡn vui chè quán
Phương trải tầng xanh mát lộ quan.
Chồi , lụi , nâng cao nguồn hạnh phúc
Phá , xây , đổi mới dặm quan san.
Cuốc nên đôi lứa tươi tình lữ
Nhìn chúng dìu con sẽ ngỡ ngàng.


Họa 3:

Vô Thường
Sông Thu


Buồn chi trăng lặn với hoa tàn
Đời tránh làm sao cảnh hợp tan ?!
Khi trẻ nức lòng đêm cắm trại
Lúc già ngao ngán buổi tham quan
Ngất ngây hạnh phúc người đem đến
Thầm lặng nỗi buồn ai sẻ san ?
Đã biết vô thường trong cõì thế
Thì thôi, mọị việc hãy ngơ ngàng!

 

 


 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp