XƯỚNG:

CẢM HOÀI
Lê Thiên Minh Khoa

 
Có phải đi rồi đi mãi đâu!
Người đi để lại những đêm thâu
Mòn khuya chỉ một mình em thức
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
Chừ tang thương quá thương thương lắm
Chưa thấy trùng dương đã trắng đầu!
 
• Họa:

NHƯ GIỌT TRĂNG SƯƠNG
Mặc Phương Tử
 
Bạc dấu rêu còn biết hỏi đâu
Vo tròn nỗi nhớ nát canh thâu!
Đàn treo gác lạnh buồn tơ phím
Ý đọng dòng khuya vỡ mạch sầu
Lệ sử còn thơm tình sử thắm
Cung đời vẫn nhịp khối đời đau!
Đêm đêm bóng nhỏ hoài tâm sự
Từng giọt trăng sương điểm mái đầu.

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp