Bài Xướng: 
 
Cảm Tạ Tình Xuân
Lê Đăng Mành

 
Cùng nâng bút vẫy chẳng chau mày “1”
Gởi lại tinh thần giữa chốn đây
Xướng họa phong tư gìn phía đó
Thôi xao* cốt cách giữ phương này
Cũng thường chuốt chữ vờn trăng gió
Nên vẫn trau vần động nước mây
Lãm nguyệt kính lời cầu phước lạc
Tình xuân thi hữu mãi sum vầy
 

Chú thích:
“1” Xướng họa vô tư
* "Thôi" là "đẩy".
    "Xao" là "gõ"
Hai tiếng "thôi xao", 
trong văn chương ngày nay để chỉ 
"chọn chữ làm văn thơ". 
Bắt nguồn từ điển tích bài thơ của GIẢ ĐẢO:
Điểu túc trì biên thụ.
Tăng thôi (xao) nguyệt hạ môn (Trích)

Họa 1:

 
Nói Với Nàng Thơ
Thy Lệ Trang

 
Dẫu lắm ưu tư chớ nhíu mày
Mùa xuân êm ái đã về đây
Xôn xao vẫn đọng hồn ta đó
Lưu luyến còn sâu ánh mắt này
Phất phới chiều nâng tà áo lụa
Lung linh nắng rọi bóng đường mây
Ngàn năm non nước chưa quên hẹn
Thì nhé...ta xây mộng ước vầy !

Họa 2: 

Biển Vẫn Vầy!
Nguyễn Gia Khanh
 
Chớ để buồn vương trĩu nét mày
Quan san vạn dặm lại về đây
Dù chưa một lối trao tình ấy
Cũng đã muôn nơi gửi mộng này
Cái thú văn chương hòa kiếp phận
Hương lòng bạn hữu tỏa trời mây
Phong ba bão tố rồi tan hết
Biển vẫn ngàn năm, mặn đến vầy.

Họa 3:

 
Xuân Khai
Phùng Trần - Trần Quế Sơn

 
Đầu năm chuốc rượu đấng râu mày
Thỏa mộng giang hồ khắp đó đây
Mượn chữ phú đề tâm sự nọ
Ghép vần thơ gởi nỗi niềm này
Văn chương mỹ ngữ bay muôn hướng
Bút pháp đẹp lời gởi gió mây
Tết đến tràn đầy bao ước vọng
Xuân khai Lãm Nguyệt hợp duyên vầy.


Họa 4 :

Ước Xuân
Phan Tự Trí

 
Ta không cơm áo cũng ăn mày  *
Chẳng tự khoe mình biết đó đây
Nam bắc trần ai siêu mốt nọ
Đoài đông thế tục giỏi môn này
Trăng sao cửa bể xô màn khói
Giấy bút song hồ khép cánh mây
Để ước mọi người đa phúc lộc
Trọn năm Đinh Dậu mãn sum vầy.
 
* Nguyên Du:
“Ăn mày là ai, ăn mày là ta
Đói cơm rách áo thì ra ăn mày”

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp