Xướng: 
 
Cảm Thu                          
Tâm An


Đường vắng quanh co phủ lá vàng,
Rừng phong rực rỡ bóng mùa sang
Gió đưa xào xạc xiêu cành lá
Liễu đổ chênh vênh lặng suối ngàn
Mới thấy xuân về xanh  nguyện kết
Đã nghe thu đến  lạnh sương đan
Thế nhân ơi hỡi đâu còn, mất?
Hương sắc trăm năm giấc mộng tàn.

                                    
                       
 Họa 1:
 
Lối Nhỏ Thu Về             
 Ca Dao


 
Sương gieo đẫm lá giấc thu vàng,
Lối Ngọ hanh sầu gọi nắng sang
Khe khẽ chạm, chuồn kim vẫy cánh
Lững lờ đưa, tóc gió tung ngàn
Một mình một ngõ đơn côi bước
Một bóng một đèn quạnh quẽ đan
Đau nỗi xa quê, thương phận mỏng
Tình ơi dang dở! Mộng xuân tàn!

Họa 2:
 
Lắng Gió Mùa Thu 
Nam Kha
 
 Da ngọc ai pha sắc xám vàng,
Mới hay đời đã điểm thu sang
Vu vơ tuổi mộng, sầu thăm thẳm
Hun hút ngày xanh, nhớ ngút ngàn
Áo trắng qua cầu, đuôi thỏ đế
Nai tơ rối bước, tóc mây đan
Cố nhân thuở ấy về đâu nhỉ!
Lắng gió, trùm chăn, khát vọng tàn
.


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp