Xướng:

Cảm Xúc về Nguyệt
Bửu Huy

 
Từng nhiều đêm khuyết - ít đêm tròn
Ta gọi bằng em - Nguyệt giận khôn?
Mặc váy Hằng Nga, ôi! lộng lẫy
Sánh tình chú Cuội, chắc cô đơn!
Nghiêng lòng Cung Quảng đêm thi tửu
Sải cánh Thần Tiên chốn nước non
Em liếc thi nhân tia mắt bén
Nhìn thôi! Ta đã xước linh hồn !!

Họa:

 
Mong manh
Nam Kha

 
Mong manh vơ vẩn mảnh linh hồn
Hờn dỗi mùa đông buốt nước non
Vờn nhánh cổ chi quên bóng mỏi
Trói tình gốc khế ngóng trăng đơn
Ước thành chú cuội ngây đời dại!
Níu áo hằng nga thoát túi khôn!
Quẳng gánh phù du mơ diễm ảo
Rỗng không nhẹ nhõm khuyết hay tròn!!!
 
 
Cảm Xúc Về Nguyệt
(Họa Y đề)
Duy Tuệ

 
Bởi lẽ vì "đêm" chịu khuyết tròn?
Do đâu tối có sáng thì khôn?!
Nghệ - Nga tình thắm thành đôi đẹp
Đa - Cuội duyên thâm chẳng lẻ đơn
Nhật Thái muôn đời soi đất nước
Dạ Hằng vạn kiếp rọi trời non
Tỏ mờ ánh Nguyệt nương tri thức!
Lặn Mọc vầng trăng tựa huyễn hồn!!
 
Chú thích: "đêm"=Tối=Vô minh
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp