Xướng: 
 
Cảnh Nhà
CaDao
 
Cũng nhờ công đức Phật- Trời ban,
Tích cóp  tháng ngày dựng mấy gian
Lối trước vườn sân xanh lẫn tím
Hiên bên bếp núc đỏ un vàng
Gia đình  phố rộn về ngơi nghỉ
Bạn cũ quê xa đến hát đàn
Võng mắc thân dừa đưa sóng lướt
Khơi xa đồng vọng “lý tình tang”!

Họa:

 
Thú Điền Viên
Bửu Tùng
 
Sống thiện nên Trời phúc lộc ban
Trong ngoài mái ấm đẹp từng gian
Xinh tươi cạnh ngõ dừa xanh biếc
Thoáng rộng bên hiên lúa óng vàng
Lúc mực gieo vần vui bút pháp
Khi hoa hé nụ đón cung đàn
Nha Trang hữu cảnh mời thi sĩ
Máy ảnh chan hoà điệu tính tang
 
25/2/2019


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp