Bài Xướng:

CẢNH THU!
Lê Đăng Mành
 
Chiều đi ngày sót chút hanh vàng
Bờ bãi sụt sùi điệu cuốc van
Lạ nước phù sa trườn khắc khoải
Quen hơi sương khói vận mơ màng
Chòm mây rũ rượi buồn li biệt
Con sóng u sầu tủi hợp tan
Màn lũ lăm le treo trước ngõ
Tuồng thu thường diễn cảnh kinh hoàng!
                             
                                          
Bài Họa:
 
THU BUỒN
Phan Tự Trí
 
Nắng mới pha thêm nhạt sợi vàng
Thu buồn hong gió buốt làn van 
Tóc thề chưa gỡ chừng thêm rối
Má phấn thôi hây đã muộn màng
Cuối sáng vừa đây còn ủ ấp
Đầu hôm bỗng chốc hoá lìa tan
Người đi khắc bóng vào tâm khảm
Lả tận trời mô cánh điệp hoàng?
                     
 
       

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp