Chạnh Khúc Huế Xưa
Nguyễn Gia Khanh


Ta đà trở lại Huế mình ơi !
Vọng tiếng hò ai thả giữa trời
Nắng xõa Kinh Thành trang sử rọi
Mây vờn Bạch Mã ráng chiều trôi
Tìm em vẫn tủi từng câu hát
Rỏ lệ còn thương những kiếp người
Đoản khúc buồn xưa hồn bỗng chạm
Cho lòng thảng thốt giọt sầu rơi.

Họa: 


Trở Lại Huế
Nam Kha


Đã trở lại xưa! Nỗi nhớ ơi!
Và em lững thững ải lưng trời
Sông Hương vẫn chảy dòng xanh đẫm
Núi Ngự còn giăng mây trắng trôi
Nửa giấc mệt nhoài cơn gió bụi
Trăm năm tròn khuyết kiếp con người
Huế thương ve vuốt hồn ly khách
Nhẹ nhõm về nguồn ngóng lá rơi.

Gọi Chiều
Thạch Hãn


Gọi mãi khoang chiều chẳng thấy ơi
Dòng Hương lặng lẽ nước soi trời
Chùa Thiên Mụ đắm bờ sông nổi
Cảnh Ngự Bình say bãi sóng trôi
Khắc khoải câu hò rơi ngõ nội
Trầm ngâm điệu lý vỡ tim người
Trăng miền Vĩ Dạ vần thơ nối
Mặc Tử đêm chờ xõa gió rơi ./. 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp