Chạnh Lòng
                            La Thụy

                        Hoàng hôn bảng lảng chạnh lòng ta
                        Chung rượu đầy vơi đượm bóng tà
                        Tráng khí ngày nao dường úa lạnh
                        Hùng tâm thuở ấy chợt trôi xa
                        Nghiêng chiều rót mãi : thơ buồn rụng
                        Dốc nắng hứng hoài : mộng đẹp qua
                        Chếnh choáng mạch sầu càng ứ đọng
                        Hoàng hôn bảng lảng chạnh lòng ta


          Họa 1
                Nỗi Lòng
                          Ca Dao

                    Trăng ứa tơ sầu, trăng với ta!
                    Đài hoa sương đọng  buốt canh tà
                    Cung trầm ý nhớ chùng đêm vắng
                    Phím vút  lời thương vọng nẻo xa
                    Vò võ hiên lòng theo tháng đợi
                    Mịt mù bóng nhạn với ngày xa
                    Chuông đâu gọi thức cơn trầm mặc
                    Trăng ứa tơ sầu, trăng với ta!


          Họa 2:

                                Cách Biệt
                  Giao


                         Nhớ lại ngày xưa hai đứa ta
                         Hằng đêm tâm sự ngắm trăng tà
                         Mộng tình thuở ấy cùng vun đắp
                         Ước nguyện không thành phải cách xa
                         Mấy lượt xuân về hoa nở rộ
                         Dăm lần hạ đến bướm ong qua
                         Người đi cách biệt lòng cô quạnh
                         Nhớ lại ngày xưa hai đứa ta

                                             
 
           Hoạ 3
                             
    
                       Không Đề
   
                 Ký Gàn

                         Chạng vạng chiều về ám ảnh ta 
                         Đường xưa lối cũ bóng dương tà 
                         Thời trai một thoáng chừng trôi mất 
                         Tuổi trẻ nửa ngày đã vội xa
                         Rượu rót càng đầy sầu chất đọng 
                         Thơ tuôn cho lắm mộng nào qua 
                         Đời tàn khấp khểnh đi cho hết
                         Chạng vạng chiều về ám ảnh ta
                                     
              
   
         Hoạ 4
 
         
            Nhìn Lại
                 
Dizikimi


                          Mỗi cảnh, mỗi nhà ta biết ta
                          Hưu trí về quê tuổi xế tà
                          Con cái lớn khôn danh phận cả
                          Mẹ cha đã khuất bạn thời xa
                         “Quan liêu” có lúc từng cam chịu
                         “Bao cấp” một thời đã vượt qua
                          Tất cả chỉ còn là kỷ niệm
                          Mỗi cảnh, mỗi nhà ta biết ta
                                 
 
 
            H
oạ 5
 
                       
Thời Gian Bóng Đời
             GM.Nguyễn Đình Diệm


                         Thời gian nhuộm bạc mái đầu ta
                         Một thoáng xuân thăm bóng ngả tà
                         Đếm ngón ngày đi sầu úa mộng
                         Xòe tay tháng lại buốt mơ qua 
                         Lao xao một thuở muôn phiền lụy
                         Rộn rã bao thời vạn não xa
                         Kẻo cọt thân già đêm lẻ bóng
                         Thời gian nhuộm bạc mái đầu ta
                
  
 
         Hoạ 6


                         Một Mình
                             Vương Quang Trung

                        Đêm vắng một mình chỉ có ta
                        Bên song cô lẻ mảnh trăng tà
                        Bờ tre trước ngõ mờ sương lạnh
                        Khóm chuối sau hè gió thoảng qua
                        Cảnh cũ bây giờ đâu thấy nữa
                        Người xưa một thủa đã vời xa
                        Nhạc buồn ngân mãi sầu chưa cạn
                        Đêm vắng một mình chỉ có ta.
                  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp