Xướng:

Ngày Cuối Năm
Thạch Hãn

 

Chỉ một tờ thôi sẽ hết ngày
Năm tàn tháng lụn nỗi đời cay
Chiều nay đón tuổi buồn không mẹ
Bữa tối mừng xuân giận chẳng thầy
Bỏ cội nhân tình bên cánh võng 
Buông dòng thế sự giữa rừng mây
Vần thơ ý tặng người tri kỷ
Viết mỗi hằng đêm tửu cạn đầy ./.

31/12/2017

Họa: 

 

Chiều Cuối Năm
Nguyễn Gia Khanh

 

Ngùi trông lốc lịch đã trôi ngày
Buổi tất niên về bỗng lệ cay
Chửa hết bao lời dâng nghĩa mẹ
Nào xong mấy chữ trả ơn thầy
Chôn vùi giữa phố màu danh lợi
Rũ bỏ bên đường chuyện nước mây
Ngẫm bả nhân tình men thế sự
Chiều nâng chén tủi mãi vơi đầy.

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp